Kontinuerlige karrieremuligheder og kompetenceudvikling for alle medlemmer, der giver adgang til nye funktioner og retninger

Der er i den grad behov for, at vi som fagforening er ambitiøse på medlemmernes vegne omkring karriereudvikling. Derfor mener jeg, at det er positivt, at det ved kongressen i september blev vedtaget at gå videre med kompetenceudvikling som et OK24-krav.

Uanset hvor i arbejdslivet man som medlem befinder sig, er det væsentligt, at der er kontinuerligt fokus på, at man har noget værdifuldt at byde ind med. Der skal også i seniorarbejdslivet være mulighed for opkvalificering. Medlemmernes komplekse opgaveløsning med børn i mistrivsel og særlige behov fordrer kontinuerlig kompetenceudvikling.

Jeg mener ligeledes, at vejlederuddannelsen bør være en kandidatuddannelse. Det vil medføre et stærkere teoretisk grundlag for vejledningen af de unge, større anerkendelse af uddannelsen og mere dansk forskning på området; det har vi i den grad behov for.

Vi må som fagforening aldrig tænke for småt, heller ikke når det gælder karriereudvikling! Dette uagtet, om det betyder, at en mindre procentdel af medlemmerne vil forlade foreningen til andre områder inden for velfærdsområdet. Det er betydningsfuldt, at vi har mod til at se det som en samfundsmæssig investering, at andre områder inden for undervisningssektoren og velfærdsstaten eventuelt vil blive begunstiget med medarbejdere, som har kendskab til skolen og de øvrige medlemsgruppers vilkår og organisering. Et eksempel på dette er:

Den nye faglighed – psykologfaglig overbygningsuddannelse for lærere og pædagoger, der er fremsat forslag om i folkeskoleudspillet – bør på sigt give adgang til autorisation med yderligere overbygning. Samtidig er vi også nødt til at have fokus på vores medlemmer med cand. pæd. psyk. uddannelse. Denne medlemsgruppe løfter allerede kvalificeret rigtig mange opgaver med at understøtte læringsfællesskaberne omkring børn i udsatte positioner. Derfor skal de naturligvis også med i loopet omkring muligheden for yderligere overbygningsuddannelse, der kan kvalificere til autorisation. Jeg mener, at yderligere overbygning er nødvendig for at få den kliniske del koblet på, så der er adgang til autorisation. Vi må aldrig gå på kompromis med kvaliteten!