Positiv kommunikation, synlighed og respekt omkring mindre medlemsgruppers mange særegne områder og vilkår

Den senest gennemførte medlemsundersøgelse i efteråret 2019 viste, at majoriteten af de mindre medlemsgrupper oplever, at Danmarks Lærerforening opfylder deres ønsker og behov for medlemskab. Ikke desto mindre er der fortsat en uforståenhed og uenighed om disse resultater fra rigtig mange medlemmer af de mindre medlemsgrupper, når jeg har præsenteret resultatet for dem.

Det skal vi selvfølgelig handle på. Vi er nødt til at være mere nysgerrige på, hvorfor undersøgelsen tegner et så positivt billede samtidig med, at medlemmerne fortsat ikke oplever, at foreningen indfrier deres behov for medlemskabet. Vi må være undersøgende overfor, hvilke tiltag der mere specifikt er behov for, for at de mindre medlemsgrupper fortsat kan se sig som en del af fællesskabet i Danmarks Lærerforening.

Jeg er helt på linje med formuleringen i foreningens Principprogram: En forening, der favner bredt. Og at det er essentielt, at alle medlemsgrupper mærker, at foreningen arbejder for netop deres medlemmer såvel som for professionerne og fællesskabet. Derfor bliver vi også nødt til at erkende, at når medlemmer fortsat ikke oplever, at Landsledelsen når ud i alle hjørner, og medlemmerne i f.eks. de særlige stillingskategorier ikke mærker og kan se tydeligt aftryk af, at der i foreningen arbejdes med at gøre en forskel for netop den specifikke funktions opgaveløsning, så kalder det på handling.

Handling i kommunikation og fokus på hver enkelt medlemsgruppe vil skabe merværdi i vores fælles fagforening, så nye og unge medlemmer, nu og i fremtiden, kan se sig ind i fællesskabet i foreningen.

Dette skal ske ved, at vi viser interesse, og at det, vi siger, er det, vi mener og gør!

Vi er nødt til at være mere præcise og målrettede i vores kommunikation som forening. Kommunikation er en udfordring, men det er afgørende, hvis vi skal være en forening, som vil have alle forhandlingsberettigede medlemmer med ombord!