Om Sanne

Hvem er jeg

  • Hovedstyrelsesmedlem siden 2020, herunder medlem af Undervisningsudvalget og følgegrupperne Mindre medlemsgrupper og Specialundervisning og inklusion
  • Logopædisk konsulent i PPR Ballerup siden 2009
  • TR og kredsstyrelsesmedlem i Ballerup Lærerforening siden 2010
  • Tidligere børnehaveklasseleder på Rødovre Skole og Skovmoseskolen samt underviser i SUKA (Handicap- og specialundervisning i Storkøbenhavn)
  • Præsident for Nordisk Forbund for Specialpædagogik
  • Forperson for Logopædisk Forum siden 2016
  • Jeg er 56 år, gift, har to voksne piger og er bosat i København V.

Landsledelsen i Danmarks Lærerforening skal fortsat afspejle alle foreningens medlemsgrupper, hvorfor jeg igen stiller mit kandidatur til rådighed. Jeg vil med hjerteblod og passion fortsat tage del i den politiske varetagelse af alle medlemmers løn og arbejdsvilkår og med tæft sikre, at der kontinuerligt er et stort fokus på de mindre medlemsgrupper og det specialiserede børne-, unge- og voksenområde.

For mig er det fortsat signifikant at være en del af DLF’s landsledelse. På den måde vil jeg være med til at sætte retningen for foreningens politik såvel som for udviklingen i og omkring folkeskolen. Det er væsentligt, at foreningens politik afspejler alle foreningens medlemsgruppers vilkår  – også på alle foreningens øvrige arbejdspladser.

I vil kunne se det ved, at der er en overensstemmelse mellem det, jeg siger, og det jeg gør! Med afsæt i mit tilhørsforhold har jeg et konsekvent og reelt blik for specialundervisningsområdet og de mindre medlemsgruppers vilkår og udfordringer og support til folkeskolens lærere og børnehaveklasseledere.

Jeg har opbakning til mit kandidatur fra Samrådet for de specialpædagogiske foreninger (Danmarks Specialpædagogiske forening, Læsekonsulenternes Landsforening, Pædagogisk Psykologisk Forening og Logopædisk Forum). Ligeledes fra Kredsstyrelsesmedlemmer i Ballerup Lærerforening; fra specialskoler og de mindre medlemsgrupper samt fra speciallærere m.fl.

Lidt uddybende om mig

Jeg har de seneste fire år været politisk valgt i DLF’s hovedstyrelse. Jeg er uddannet logopæd og har de seneste 14 år været ansat i PPR i Ballerup, hvor jeg også er tillidsrepræsentant.

Jeg er kredsstyrelsesmedlem i Ballerup Lærerforening, hvor jeg er vedholdende i at sætte specialskoler og

de mindre medlemsgruppers vilkår på dagsordenen, såvel som i at tage politisk medansvar for det almene skoleområde og inklusionsdagsordenen. Jeg har igennem de sidste syv år været forperson for Logopædisk Forum, som er en af de specialpædagogiske foreninger under DLF.

Jeg har som hovedstyrelsesmedlem være kontaktperson for de specialpædagogiske foreninger (Læsekonsulenternes Landsforening, Danmarks Specialpædagogiske Forening, Pædagogisk Psykologisk Forening og Logopædisk Forum) og ligeledes deltaget i Samrådet for de specialpædagogiske foreningers møder. Samrådets opdrag er at få specialpædagogikken og inklusionen på dagsordenen i DLF samt at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår for foreningernes medlemsgrupper.

Jeg har tidligere været ansat som børnehaveklasseleder på Rødovre Skole for elever med sprog- og talevanskeligheder og på specialskolen Skovmoseskolen i Rødovre. Desuden har jeg undervist i SUKA (Handicap- og specialundervisning i Storkøbenhavn) og været ansat på forsorgshjem, hvor målgruppen var voksne med misbrug og hjemløshedsproblematikker.

Børn, unge og voksne i udsatte positioner har altid været omdrejningspunktet for mit professionelle virke, og det er herfra min ild udspringer. Jeg vil gøre mit for at sikre, at den skolepolitiske- og specialpædagogiske dagsorden ligesom unge-og voksenuddannelsesområdet prioriteres højt, samt at alle medlemmer i DLF sikres gode løn- og ansættelsesvilkår.